Produkcja w oparciu o jednakowe i zawsze aktualne dane. Dla wszystkich.

Poznaj nas

Co robimy?

Upraszczamy sposób znajdowania, zarządzania, udostępniania i kontrolowania dokumentów technicznych i biznesowych w całym przedsiębiorstwie.

Rozwiązujemy problemy przedsiębiorstw.

W dobie rewolucji 4.0, która opiera się na automatyzacji, elastyczności i zwinności, brak cyfryzacji procesów tworzenia, przetwarzania i obiegu danych jest jedną z głównych barier, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa.

Problem z przekazywaniem danych między uczestnikami procesu.

Zaburzony przepływ informacji między systemami utrudnia uczestnikom procesu sprawną komunikację.

 

Co się dzieje w rezultacie?

 

  • Projektanci nie mają informacji o dostępności materiałów.
  • Inżynierowie ręcznie tworzą listy materiałowe BOM.
  • Dział zakupów ręcznie przypisuje indeksy ERP do materiałów z list BOM.
  • Każda zmiana zgłoszona do działu projektowego uruchamia żmudny proces “ręcznego” zarządzania danymi.

Problem z błędnymi danymi na produkcji.

Brak odpowiedniej komunikacji między systemami sprawia, że na produkcję niejednokrotnie docierają niekompletne czy błędne dane.

 

Co się dzieje w rezultacie?

 

  • Pracownicy produkcji korzystają z niewłaściwych danych.
  • Modele nie uwzględniają wprowadzanych poprawek.
  • Firma ponosi straty, bo wytwarza niewłaściwe produkty.

I jesteśmy w tym skuteczni:

Klienci nas polecają.

Jesteśmy dumni ze współpracy z najlepszymi wytwórcami na polskim rynku. Do grona naszych klientów należą m. in. producenci maszyn, opakowań oraz mebli. Jest tam również miejsce dla Twojej firmy.

Marcin Kowalik

Automationstechnik sp. z o.o.
Projektant Mechanik/Administrator systemów CAD

Zależało nam na podniesieniu jakości zarządzania projektami, szerszej automatyzacji procesów i wyeliminowaniu, wszędzie tam, gdzie to możliwe, ręcznego przepisywania danych między kluczowymi systemami.

Zdecydowaliśmy się zintegrować posiadany system ERP z rozwiązaniem Autodesk Vault Professional.

Jednym z kluczowych procesów było podzielenie zamówień na komponenty niezbędne do realizacji naszych projektów. Integracja umożliwiła nam zautomatyzowanie procesu wprowadzania informacji o zamówieniach, i wyeliminowała możliwość popełnienia na tym etapie błędu. Zastosowanie takiej integracji dało nam możliwość szybkiego dostępu do informacji handlowych i logistycznych dotyczących zamówionych komponentów.

Paweł Nowak

H. Cegielski Poznań S.A.
Kierownik działu IT

Zapewnienie konstruktorom dostępu do kompletu niezbędnych danych było jednym z wyzwań, jakie przyświecało idei integracji systemów CAD/PDM z naszym systemem ERP.

W rezultacie wdrożenia udało się nam poprawić procesy konstrukcyjne, wpłynąć na komunikację między zespołami oraz zapewnić dostęp wszystkim uczestnikom procesu do niezbędnych i aktualnych danych.

Beneficjentami rozwiązania poza zespołem konstrukcyjnym są m. in. technolodzy, logistycy, planiści czy pracownicy produkcji. Integracja ułatwiła także zarządzanie procesem zmian w dokumentacji. Dzięki szerokiej automatyzacji system pilnuje, aby właściwe informacje zostały zawsze zaktualizowane.

Paweł Larisch

Dekpol Steel sp. z o.o.
Główny konstruktor

Szukaliśmy możliwości przyspieszenia procesu konstruowania oraz minimalizowania błędów podczas publikacji i udostępniania dokumentacji.

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowatorskich rozwiązań automatyzujących cały proces.

Opracowany system, w pełni spełniają nasze oczekiwania, redukując do minimum ręczną pracę konstruktorów, pozwolił również zredukować straty materiale oraz podnieść standard pracy.

Zainteresowany?
Umów się na bezpłatne konsultacje.

Sprawdź, ile Twoja firma może zyskać dzięki właściwym, sprawdzonym i zatwierdzonym danym na produkcji.

Umów się